Shri Ramachi Aarati श्रीरामाची आरती

Shri Ramachi Aarati श्रीरामाची आरती

Shri Ramachi Aarati Shri Ramachi Aarati is in Marathi. It is a very beautiful creation of Vishnudas. This aarati has a very good slow redam and if sung by a good singer then it creates a spiritual atmosphere.

श्रीरामाची आरती

श्रीराम जयराम जय जय राम श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

श्रीराम जयराम जय जय राम

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥ धृ ॥

कनकाचे हाट करी धनुष्यबाण ।

कनकाचे हाट करी धनुष्यबाण ।

मारुती हा पुढे उभा हात जोडून ।

मारुती हा पुढे उभा हात जोडून ॥ १ ॥

राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

भरत शत्रुघन दोघे चवर्‍या ढाळीती ।

भरत शत्रुघन दोघे चवर्‍या ढाळीती ।

सिंहासनी आरुढले जानकीपती ।

सिंहासनी आरुढले जानकीपती ॥ २ ॥

 राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

लक्षुमणाने सेवा केली रामचंद्राची ।

लक्षुमणाने सेवा केली रामचंद्राची ।

चौदा वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी ।

चौदा वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी ॥ ३ ॥

राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

विष्णुदासनामा म्हणे मागणे हेची ।

आता मागणे हेची ।

विष्णुदासनामा म्हणे मागणे हेची ।

अखंडित सेवा घडो रामचंद्राची ।

अखंडित सेवा घडो रामचंद्राची ॥ ४ ॥

राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

Shri Ramachi Aarati

 श्रीरामाची आरती