Shri Shankarachi Aarati शंकराची आरती

Shri Shankarachi Aarati शंकराची आरती

शंकराची आरती

लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा ।

वीषे कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाला ।

लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा ।

तेथुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळां ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।

आरती ओवाळुं तुज कर्पुरगौरा ।

जय देव जय देव ॥ धृ. ॥

कर्पुरगौरा भोळा नयनीं विशाळा ।

अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा ।

विभुतीचे उधळण शितिकंठ नीळा ।

ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ॥ २ ॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।

आरती ओवाळुं तुज कर्पुरगौरा ।

जय देव जय देव ॥

देवीं दैत्यीं सागरममथन पै केले ।

त्यामाजी अवचित हलाहल जें उठिलें ।

तें त्वा असुरपणें प्राशन केलें ।

' नीलकंठ ' नाम प्रसिद्ध झालें ॥ ३ ॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।

आरती ओवाळुं तुज कर्पुरगौरा ।

जय देव जय देव ॥

व्याघ्रांबर-फणिवरधर सुंदर मदनारी ।

पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी ।

शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी ।

रघुकुळटिळक रामदासा-अंतरी ॥ ४ ॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।

आरती ओवाळुं तुज कर्पुरगौरा ।

जय देव जय देव ॥

 

Shri Shankarachi Aarati शंकराची आरती