श्री राम मंत्र -  Shri Ram Mantra

श्री राम मंत्र -  Shri Ram Mantra

“राम”

श्री राम, जय राम, जय जय राम !! ‘श्री राम जय राम जय जय राम’।

ॐ जानकीकांत तारक रां रामाय नमः॥

Read More : Shri Ram Raksha Stotra

ॐ राम ॐ राम ॐ राम ।

ह्रीं राम ह्रीं राम ।

श्रीं राम श्रीं राम ।

क्लीं राम क्लीं राम।

फ़ट् राम फ़ट्।

रामाय नमः ।

श्री रामचन्द्राय नमः ।

श्री राम शरणं मम् ।

ॐ रामाय हुँ फ़ट् स्वाहा ।

श्री राम जय राम जय जय राम ।

राम राम राम राम रामाय राम ।

ॐ श्री रामचन्द्राय नम :

ॐ आपदामप हर्तारम दातारं सर्व सम्पदाम , लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नामाम्यहम !

श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे , रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः !

ॐ दाशरथये विद्महे जानकी वल्लभाय धी महि॥ तन्नो रामः प्रचोदयात् ॥

ॐ ह्रां ह्रीं रां रामाय नमः॥

ॐ रां रामय नमः।

ॐ रामाय नमः।

हुं जानकी वल्लभाय स्वाहा ।

Read Also : Sri Ram Ashtakam

ॐ राम ॐ राम ॐ राम ।

ह्रीं राम ह्रीं राम ।

श्रीं राम श्रीं राम ।

रामाय नमः ।

रां रामाय नमः

१.श्री राम जय राम जय जय राम ।

२. श्री रामचन्द्राय नमः ।

३. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्त्र नाम तत्तुन्यं राम नाम वरानने ।।

Read Also : Shri Ram Aarti