माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली || Ganga Ashtottara Shatanamavali

माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली || Ganga Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ गङ्गायै नमः।

ॐ त्रिपथगादेव्यै नमः।

ॐ शम्भुमौलिविहारिण्यै नमः।

ॐ जाह्नव्यै नमः।

ॐ पापहन्त्र्यै नमः।

ॐ महापातकनाशिन्यै नमः।

ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः।

ॐ स्रोतस्वत्यै नमः।

ॐ परमवेगिन्यै नमः।

ॐ विष्णुपादाब्जसम्भूतायै नमः।

ॐ विष्णुदेहकृतालयायै नमः।

ॐ स्वर्गाब्धिनिलयायै नमः।

ॐ साध्व्यै नमः।

ॐ स्वर्णद्यै नमः।

ॐ सुरनिम्नगायै नमः।

ॐ मन्दाकिन्यै नमः।

ॐ महावेगायै नमः।

ॐ स्वर्णशृङ्गप्रभेदिन्यै नमः।

ॐ देवपूज्यतमायै नमः।

ॐ दिव्यायै नमः।

ॐ दिव्यस्थाननिवासिन्यै नमः।

ॐ सुचारुनीररुचिरायै नमः।

ॐ महापर्वतभेदिन्यै नमः।

ॐ भागीरथ्यै नमः।

ॐ भगवत्यै नमः।

ॐ महामोक्षप्रदायिन्यै नमः।

ॐ सिन्धुसङ्गगतायै नमः।

ॐ शुद्धायै नमः।

ॐ रसातलनिवासिन्यै नमः।

ॐ महाभोगायै नमः।

ॐ भोगवत्यै नमः।

ॐ सुभगानन्ददायिन्यै नमः।

ॐ महापापहरायै नमः।

ॐ पुण्यायै नमः।

ॐ परमाह्लाददायिन्यै नमः।

ॐ पार्वत्यै नमः।

ॐ शिवपत्न्यै नमः।

ॐ शिवशीर्षगतालयायै नमः।

ॐ शम्भोर्जटामध्यगतायै नमः।

ॐ निर्मलायै नमः।

ॐ निर्मलाननायै नमः।

ॐ महाकलुषहन्त्र्यै नमः।

ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः।

ॐ जगत्प्रियायै नमः।

ॐ त्रैलोक्यपावन्यै नमः।

ॐ पूर्णायै नमः।

ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ जगत्पूज्यतमायै नमः।

ॐ चारुरूपिण्यै नमः।

ॐ जगदम्बिकायै नमः।

ॐ लोकानुग्रहकर्त्र्यै नमः।

ॐ सर्वलोकदयापरायै नमः।

ॐ याम्यभीतिहरायै नमः।

ॐ तारायै नमः।

ॐ पारायै नमः।

ॐ संसारतारिण्यै नमः।

ॐ ब्रह्माण्डभेदिन्यै नमः।

ॐ ब्रह्मकमण्डलुकृतालयायै नमः।

ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।

ॐ पुंसां निर्वाणपददायिन्यै नमः।

ॐ अचिन्त्यचरितायै नमः।

ॐ चारुरुचिरातिमनोहरायै नमः।

ॐ मर्त्यस्थायै नमः।

ॐ मृत्युभयहायै नमः।

ॐ स्वर्गमोक्षप्रदायिन्यै नमः।

ॐ पापापहारिण्यै नमः।

ॐ दूरचारिण्यै नमः।

ॐ वीचिधारिण्यै नमः।

ॐ कारुण्यपूर्णायै नमः।

ॐ करुणामय्यै नमः।

ॐ दुरितनाशिन्यै नमः।

ॐ गिरिराजसुतायै नमः।

ॐ गौरीभगिन्यै नमः।

ॐ गिरिशप्रियायै नमः।

ॐ मेनकागर्भसम्भूतायै नमः।

ॐ मैनाकभगिनीप्रियायै नमः।

ॐ आद्यायै नमः।

ॐ त्रिलोकजनन्यै नमः।

ॐ त्रैलोक्यपरिपालिन्यै नमः।

ॐ तीर्थश्रेष्ठतमायै नमः।

ॐ श्रेष्ठायै नमः।

ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः।

ॐ शुभायै नमः।

ॐ चतुर्वेदमय्यै नमः।

ॐ सर्वायै नमः।

ॐ पितृसन्तृप्तिदायिन्यै नमः।

ॐ शिवदायै नमः।

ॐ शिवसायुज्यदायिन्यै नमः।

ॐ शिववल्लभायै नमः।

ॐ तेजस्विन्यै नमः।

ॐ त्रिनयनायै नमः।

ॐ त्रिलोचनमनोरमायै नमः।

ॐ सप्तधारायै नमः।

ॐ शतमुख्यै नमः।

ॐ सगरान्वयतारिण्यै नमः।

ॐ मुनिसेव्यायै नमः।

ॐ मुनिसुतायै नमः।

ॐ जह्नुजानुप्रभेदिन्यै नमः।

ॐ मकरस्थायै नमः।

ॐ सर्वगतायै नमः।

ॐ सर्वाशुभनिवारिण्यै नमः।

ॐ सुदृश्यायै नमः।

ॐ चाक्षुषीतृप्तिदायिन्यै नमः।

ॐ मकरालयायै नमः।

ॐ सदानन्दमय्यै नमः।

ॐ नित्यानन्ददायै नमः।

ॐ नगपूजितायै नमः।

ॐ सर्वदेवाधिदेवैः परिपूज्यपदाम्बुजायै नमः।