श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Satanamavali

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Satanamavali

ॐ सरस्वत्यै नमः ।

ॐ भगवत्यै नमः ।

ॐ कुरुक्षेत्रवासिन्यै नमः ।

ॐ अवन्तिकायै नमः ।

ॐ काश्यै नमः ।

ॐ मधुरायै नमः ।

ॐ स्वरमयायै नमः ।

ॐ अयोध्यायै नमः ।

ॐ द्वारकायै नमः ।

ॐ त्रिमेधायै नमः ।

ॐ कोशस्थायै नमः ।

ॐ कोशवासिन्यै नमः ।

ॐ कौशिक्यै नमः ।

ॐ शुभवार्तायै नमः ।

ॐ कौशाम्बरायै नमः ।

ॐ कोशवर्धिन्यै नमः ।

ॐ पद्मकोशायै नमः ।

ॐ कुसुमावासायै नमः ।

ॐ कुसुमप्रियायै नमः ।

ॐ तरलायै नमः ।

ॐ वर्तुलायै नमः ।

ॐ कोटिरूपायै नमः ।

ॐ कोटिस्थायै नमः ।

ॐ कोराश्रयायै नमः ।

ॐ स्वायम्भव्यै नमः ।

ॐ सुरूपायै नमः ।

ॐ स्मृतिरूपायै नमः ।

ॐ रूपवर्धनायै नमः ।

ॐ तेजस्विन्यै नमः ।

ॐ सुभिक्षायै नमः ।

ॐ बलायै नमः ।

ॐ बलदायिन्यै नमः ।

ॐ महाकौशिक्यै नमः ।

ॐ महागर्तायै नमः ।

ॐ बुद्धिदायै नमः ।

ॐ सदात्मिकायै नमः ।

ॐ महाग्रहहरायै नमः ।

ॐ सौम्यायै नमः ।

ॐ विशोकायै नमः ।

ॐ शोकनाशिन्यै नमः ।

ॐ सात्विकायै नमः ।

ॐ सत्यसंस्थापनायै नमः ।

ॐ राजस्यै नमः ।

ॐ रजोवृतायै नमः ।

ॐ तामस्यै नमः ।

ॐ तमोयुक्तायै नमः ।

ॐ गुणत्रयविभागिन्यै नमः ।

ॐ अव्यक्तायै नमः ।

ॐ व्यक्तरूपायै नमः ।

ॐ वेदवेद्यायै नमः ।

ॐ शाम्भव्यै नमः ।

ॐ कालरूपिण्यै नमः ।

ॐ शङ्करकल्पायै नमः ।

ॐ महासङ्कल्पसन्तत्यै नमः ।

ॐ सर्वलोकमया शक्त्यै नमः ।

ॐ सर्वश्रवणगोचरायै नमः ।

ॐ सार्वज्ञवत्यै नमः ।

ॐ वाञ्छितफलदायिन्यै नमः ।

ॐ सर्वतत्वप्रबोधिन्यै नमः ।

ॐ जाग्रतायै नमः ।

ॐ सुषुप्तायै नमः ।

ॐ स्वप्नावस्थायै नमः ।

ॐ चतुर्युगायै नमः ।

ॐ चत्वरायै नमः ।

ॐ मन्दायै नमः ।

ॐ मन्दगत्यै नमः ।

ॐ मदिरामोदमोदिन्यै नमः ।

ॐ पानप्रियायै नमः ।

ॐ पानपात्रधरायै नमः ।

ॐ पानदानकरोद्यतायै नमः ।

ॐ विद्युद्वर्णायै नमः ।

ॐ अरुणनेत्रायै नमः ।

ॐ किञ्चिद्व्यक्तभाषिण्यै नमः ।

ॐ आशापूरिण्यै नमः ।

ॐ दीक्षायै नमः ।

ॐ दक्षायै नमः ।

ॐ जनपूजितायै नमः ।

ॐ नागवल्ल्यै नमः ।

ॐ नागकर्णिकायै नमः ।

ॐ भगिन्यै नमः ।

ॐ भोगिन्यै नमः ।

ॐ भोगवल्लभायै नमः ।

ॐ सर्वशास्त्रमयायै नमः ।

ॐ विद्यायै नमः ।

ॐ स्मृत्यै नमः ।

ॐ धर्मवादिन्यै नमः ।

ॐ श्रुतिस्मृतिधरायै नमः ।

ॐ ज्येष्ठायै नमः ।

ॐ श्रेष्ठायै नमः ।

ॐ पातालवासिन्यै नमः ।

ॐ मीमाम्सायै नमः ।

ॐ तर्कविद्यायै नमः ।

ॐ सुभक्त्यै नमः ।

ॐ भक्तवत्सलायै नमः ।

ॐ सुनाभायै नमः ।

ॐ यातनालिप्त्यै नमः ।

ॐ गम्भीरभारवर्जितायै नमः ।

ॐ नागपाशधरायै नमः ।

ॐ सुमूर्त्यै नमः ।

ॐ अगाधायै नमः ।

ॐ नागकुण्डलायै नमः ।

ॐ सुचक्रायै नमः ।

ॐ चक्रमध्यस्थितायै नमः ।

ॐ चक्रकोणनिवासिन्यै नमः ।

ॐ जलदेवतायै नमः ।

ॐ महामार्यै नमः ।

ॐ भारत्यै नमः ।

ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ।