श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesha Ashtottara Satanamavali

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली ||  Ganesha Ashtottara Satanamavali

ॐ गणेशाय नम:

ॐ हेरंबाय नम:

ॐ गजाननाय नम:

ॐ महोदराय नम:

ॐ स्वानुभवप्रकाशिने नम:

ॐ वरिष्ठाय नम:

ॐ सिद्धिप्रदाय नम:

ॐ बुद्धिनाथाय नम:

ॐ अनेकविघ्नान्तकाय नम:

ॐ वक्रतुण्डाय नम:

ॐ स्वसंज्ञावासिने नम:

ॐ चतुर्भुजाय नम:

ॐ कवीशाय नम:

ॐ देवान्तकनाशकारिणे नम:

ॐ महेशसूनवे नम:

ॐ गजदैत्यशत्रवे नम:

ॐ वरेण्यसूनवे नम:

ॐ विकटाय नम:

ॐ त्रिनेत्राय नम:

ॐ परेशाय नम:

ॐ पृथ्वीधराय नम:

ॐ एकदन्ताय नम:

ॐ प्रमोदाय नम:

ॐ मोदाय नम:

ॐ नरान्तकारये नम:

ॐ षडूर्मिहन्त्रे नम:

ॐ गजकर्णाय नम:

ॐ डुण्ढये नम:

ॐ द्वन्द्वारिसिन्धवे नम:

ॐ स्थिरभावकारिणे नम:

ॐ विनायकाय नम:

ॐ ज्ञानविघातशत्रवे नम:

ॐ पराशरस्यात्मजाय नम:

ॐ विष्णुपुत्रा नम:

ॐ अनादिपूज्याय नम:

ॐ आखुगाय नम:

ॐ सर्वपूज्या नम:

ॐ वैरिञ्च्याय नम:

ॐ लम्बोदरा नम:

ॐ धूम्रवर्णाय नम:

ॐ मयूरपालाय नम:

ॐ मयूरवाहिने नम:

ॐ सुरासुरैस्सेवितपादपद्माय नम:

ॐ करिणे नम:

ॐ महाखुध्वजा नम:

ॐ शूर्पकर्णाय नम:

ॐ शिवाय नम:

ॐ अजसिंहस्थाय नम:

ॐ अनन्तवाहाय नम:

ॐ दितौजविघ्नेश्वराय नम:

ॐ शेषनाभये नम:

ॐ अणोरणीयसे नम:

ॐ महतोमहीयस नम:

ॐ रवोर्जाय नम:

ॐ योगेशजाय नम:

ॐ ज्येष्ठराजाय नम:

ॐ निधीशाय नम:

ॐ मन्त्रेशाय नम:

ॐ शेषपुत्राय नम:

ॐ वरप्रदात्रे नम:

ॐ अदितेस्सूनवे नम:

ॐ परात्पराय नम:

ॐ ज्ञानदा नम:

ॐ तारवक्त्राय नम:

ॐ गुहाग्रजाय नम:

ॐ ब्रह्मपाय नम:

ॐ पार्श्वपुत्राय नम:

ॐ सिन्धोश्शत्रव नम:

ॐ परशुपाणये नम:

ॐ शमीशाय नम:

ॐ पुष्पप्रियाय नम:

ॐ विघ्नहारिणे नम:

ॐ दूर्वाङ्कुरैरर्चिताय नम:

ॐ देवदेवाय नम:

ॐ धियःप्रदात्र नम:

ॐ शमीप्रियाय नम:

ॐ सुसिद्धिदात्र नम:

ॐ सुशान्तिदात्रे नम:

ॐ अमेयमायाय नम:

ॐ अमितविक्रमाय नम:

ॐ द्विधाचतुर्थीप्रियाय नम:

ॐ कश्यपाज्जाताय नम:

ॐ धनप्रदाय नम:

ॐ ज्ञानप्रदाय नम:

ॐ प्रकाशाय नम:

ॐ चिन्तामणये नम:

ॐ चित्तविहारकारिणे नम:

ॐ यमस्य शत्रवे नम:

ॐ अभिमानशत्रवे नम:

ॐ विधेर्जहन्त्रे नम:

ॐ कपिलस्य सूनवे नम:

ॐ विदेहस्वानन्दाय नम:

ॐ अयोगयोगा नम:

ॐ गणस्य शत्रवे नम:

ॐ कमलस्य शत्रवे नम:

ॐ समस्तभावज्ञाय नम:

ॐ अनादिमध्यान्ताय नम:

ॐ ब्रह्मचारिणे नम:

ॐ विभव नम:

ॐ जगद्रूपाय नम:

ॐ गणेशाय नम:

ॐ भूम्ने नम:

ॐ पुष्टानां पतये नम:

ॐ आखुगताय नम:

ॐ भोक्त्रे नम:

ॐ कर्त्रे नम:

ॐ पात्रे नम:

ॐ संहराय नम: