श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Ashtottara Shatanamavali

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ देव्यै नमः

ॐ दुर्गायै नमः

ॐ त्रिभुवनेश्वर्यै नमः

ॐ यशोदागर्भसंभूतायै नमः

ॐ नारायणवरप्रियायै नमः

ॐ नन्दगोपकुलेजातायै नमः

ॐ मङ्गल्यायै नमः

ॐ कुलवर्धिन्यै नमः

ॐ कंसविद्रावणकर्यै नमः

ॐ असुरक्षयंकर्यै नमः

ॐ शिलातटविनिक्षिप्तायै नमः

ॐ आकाशगामिन्यै नमः

ॐ वासुदेवभगिन्यै नमः

ॐ दिव्यमाल्यविभूषितायै नमः

ॐ दिव्यांबरधरायै नमः

ॐ खड्गखेटकधारिण्यै नमः

ॐ शिवायै नमः

ॐ पापतारिण्यै नमः

ॐ वरदायै नमः

ॐ कृष्णायै नमः

ॐ कुमार्यै नमः

ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः

ॐ बालार्कसदृशाकारायै नमः

ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननायै नमः

ॐ चतुर्भुजायै नमः

ॐ चतुर्वक्त्रायै नमः

ॐ पीनश्रोणिपयोधरायै नमः

ॐ मयूरपिच्छवलयायै नमः

ॐ केयूरांगदधारिण्यै नमः

ॐ कृष्णच्छविसमायै नमः

ॐ किष्णायै नमः

ॐ सङ्कर्षणसमाननायै नमः

ॐ इन्द्रध्वजसमबाहुधारिण्यै नमः

ॐ पात्रधारिण्यै नमः

ॐ पंकजधारिण्यै नमः

ॐ घंटाधारिण्यै नमः

ॐ पाशधारिण्यै नमः

ॐ धनुर्धारिण्यै नमः

ॐ महाचक्रधारिण्यै नमः

ॐ विविधायुधधरायै नमः

ॐ कुण्डलपूर्णकर्णविभूषितायै नमः

ॐ चन्द्रविस्पर्धिमुखविराजितायै नमः

ॐ मुकुटविराजितायै नमः

ॐ शिखिपिच्छध्वजविराजितायै नमः

ॐ कौमारव्रतधरायै नमः

ॐ त्रिदिवपावयित्र्यै नमः

ॐ त्रिदशपूजितायै नमः

ॐ त्रैलोक्यरक्षिण्यै नमः

ॐ महिषासुरनाशिन्यै नमः

ॐ प्रसन्नायै नमः

ॐ सुरश्रेष्ठायै नमः

ॐ शिवायै नमः

ॐ जयायै नमः

ॐ विजयायै नमः

ॐ संग्रामजयप्रदायै नमः

ॐ वरदायै नमः

ॐ विन्ध्यावासिन्यै नमः

ॐ काल्यै नमः

ॐ कालरात्र्यै नमः

ॐ महाकाल्यै नमः

ॐ सीधुप्रियायै नमः

ॐ मांसप्रियायै नमः

ॐ पशुप्रियायै नमः

ॐ भूतानुसृतायै नमः

ॐ वरदायै नमः

ॐ कामचारिण्यै नमः

ॐ पापहरिण्यै नमः

ॐ कीर्त्यै नमः

ॐ श्रियै नमः

ॐ धृत्यै नमः

ॐ सिद्ध्यै नमः

ॐ ह्रियै नमः

ॐ विद्यायै नमः

ॐ सन्तत्यै नमः

ॐ मत्यै नमः

ॐ सन्ध्यायै नमः

ॐ रात्र्यै नमः

ॐ प्रभायै नमः

ॐ निद्रायै नमः

ॐ ज्योत्स्नायै नमः

ॐ कान्त्यै नमः

ॐ क्षमायै नमः

ॐ दयायै नमः

ॐ बन्धनाशिन्यै नमः

ॐ मोहनाशिन्यै नमः

ॐ पुत्रापमृत्युनाशिन्यै नमः

ॐ धनक्षयनाशिन्यै नमः

ॐ व्याधिनाशिन्यै नमः

ॐ मृत्युनाशिन्यै नमः

ॐ भयनाशिन्यै नमः

ॐ पद्मपत्राक्ष्यै नमः

ॐ दुर्गायै नमः

ॐ शरण्यायै नमः

ॐ भक्तवत्सलायै नमः

ॐ सौख्यदायै नमः

ॐ आरोग्यदायै नमः

ॐ राज्यदायै नमः

ॐ आयुर्दायै नमः

ॐ वपुर्दायै नमः

ॐ सुतदायै नमः

ॐ प्रवासरक्षिकायै नमः

ॐ नगररक्षिकायै नमः

ॐ संग्रामरक्षिकायै नमः

ॐ श्त्रुसंकटरक्षिकायै नमः

ॐ अटवीदुर्गकान्ताररक्षिकायै नमः

ॐ सागररक्षिकायै नमः

ॐ गिरिरक्षिकायै नमः

ॐ सर्वकार्यसिद्धिप्रदायिकायै नमः