श्री बगला अष्टोत्तर शतनामावली || Bagla Ashtottara Shatanamavali

श्री बगला अष्टोत्तर शतनामावली || Bagla Ashtottara Shatanamavali

श्री बगलायै नमः ।

श्री विष्णुवनितायै नमः ।

श्री विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः ।

श्री बहुलायै नमः ।

श्री वेदमात्रे नमः ।

श्री महाविष्णुप्रस्वै नमः ।

श्री महामत्स्यायै नमः ।

श्री महाकूर्मायै नमः ।

श्री महावाराहरूपिण्यै नमः ।

श्री नरसिंहप्रियायै नमः ।

श्री रम्यायै नमः ।

श्री वामनायै नमः ।

श्री वटुरूपिण्यै नमः ।

श्री जामदग्न्यस्वरूपायै नमः ।

श्री रामायै नमः ।

श्री रामप्रपूजितायै नमः ।

श्री कृष्णायै नमः ।

श्री कपर्दिन्यै नमः ।

श्री कृत्यायै नमः ।

श्री कलहायै नमः ।

श्री कलकारिण्यै नमः ।

श्री बुद्धिरूपायै नमः ।

श्री बुद्धभार्यायै नमः ।

श्री बौद्धपाखण्डखण्डिन्यै नमः ।

श्री कल्किरूपायै नमः ।

श्री कलिहरायै नमः ।

श्री कलिदुर्गतिनाशिन्यै नमः ।

श्री कोटिरूर्यप्रतीकाशायै नमः ।

श्री कोटिकन्दर्पमोहिन्यै नमः ।

श्री केवलायै नमः ।

श्री कठिनायै नमः ।

श्री काल्यै नमः ।

श्री कलायै नमः ।

श्री कैवल्यदायिन्यै नमः ।

श्री केशव्यै नमः ।

श्री केशवाराध्यायै नमः ।

श्री किशोर्यै नमः ।

श्री केशवस्तुतायै नमः ।

श्री रुद्ररूपायै नमः ।

श्री रुद्रमूर्त्यै नमः ।

श्री रुद्राण्यै नमः ।

श्री रुद्रदेवतायै नमः ।

श्री नक्षत्ररूपायै नमः ।

श्री नक्षत्रायै नमः ।

श्री नक्षत्रेशप्रपूजितायै नमः ।

श्री नक्षत्रेशप्रियायै नमः ।

श्री नित्यायै नमः ।

श्री नक्षत्रपतिवन्दितायै नमः ।

श्री नागिन्यै नमः ।

श्री नागजनन्यै नमः ।

श्री नागराजप्रवन्दितायै नमः ।

श्री नागेश्वर्यै नमः ।

श्री नागकन्यायै नमः ।

श्री नागर्यै नमः ।

श्री नगात्मजायै नमः ।

श्री नगाधिराजतनयायै नमः ।

श्री नगराजप्रपूजितायै नमः ।

श्री नवीनायै नमः ।

श्री नीरदायै नमः ।

श्री पीतायै नमः ।

श्री श्यामायै नमः ।

श्री सौन्दर्यकारिण्यै नमः ।

श्री रक्तायै नमः ।

श्री नीलायै नमः ।

श्री घनायै नमः ।

श्री शुभ्रायै नमः ।

श्री श्वेतायै नमः ।

श्री सौभाग्यदायिन्यै नमः ।

श्री सुन्दर्यै नमः ।

श्री सौभगायै नमः ।

श्री सौम्यायै नमः ।

श्री स्वर्णाभायै नमः ।

श्री स्वर्गतिप्रदायै नमः ।

श्री रिपुत्रासकर्यै नमः ।

श्री रेखायै नमः ।

श्री शत्रुसंहारकारिण्यै नमः ।

श्री भामिन्यै नमः ।

श्री मायायै नमः ।

श्री स्तम्भिन्यै नमः ।

श्री मोहिन्यै नमः ।

श्री शुभायै नमः ।

श्री रागद्वेषकर्यै नमः ।

श्री रात्र्यै नमः ।

श्री रौरवध्वंसकारिण्यै नमः ।

श्री यक्षिण्यै नमः ।

श्री सिद्धनिवहायै नमः ।

श्री सिद्धेशायै नमः ।

श्री सिद्धिरूपिण्यै नमः ।

श्री लङ्कापतिध्वंसकर्यै नमः ।

श्री लङ्केशरिपुवन्दितायै नमः ।

श्री लङ्कानाथकुलहरायै नमः ।

श्री महारावणहारिण्यै नमः ।

श्री देवदानवसिद्धौघपूजितापरमेश्वर्यै नमः ।

श्री पराणुरूपापरमायै नमः ।

श्री परतन्त्रविनाशिन्यै नमः ।

श्री वरदायै नमः ।

श्री वरदाऽऽराध्यायै नमः ।

श्री वरदानपरायणायै नमः ।

श्री वरदेशप्रियावीरायै नमः ।

श्री वीरभूषणभूषितायै नमः ।

श्री वसुदायै नमः ।

श्री बहुदावाण्यै नमः ।

श्री ब्रह्मरूपावराननायै नमः ।

श्री बलदायै नमः ।

श्री पीतवसनापीतभूषणभूषितायै नमः ।

श्री पीतपुष्पप्रियायै नमः ।

श्री पीतहारायै नमः ।

श्री पीतस्वरूपिण्यै नमः ।