श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली -- Shiv Ashtottara Shatanamavali |

श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली -- Shiv Ashtottara Shatanamavali |

 

ॐ स्थिराय नमः

ॐ स्थाणवे नमः

ॐ प्रभवे नमः

ॐ भीमाय नमः

ॐ प्रवराय नमः

ॐ वरदाय नमः

ॐ वराय नमः

ॐ सर्वात्मन नमः

ॐ सर्वविख्याताय नमः

ॐ सर्वस्मै नमः

ॐ सर्वकाराय नमः

ॐ भवाय नमः

ॐ जटिने नमः

ॐ चर्मिणे नमः

ॐ शिखण्डिने नमः

ॐ सर्वांङ्गाय नमः

ॐ सर्वभावाय नमः

ॐ हराय नमः

ॐ हरिणाक्षाय नमः

ॐ सर्वभूतहराय नमः

ॐ प्रभवे नमः

ॐ प्रवृत्तये नमः

ॐ निवृत्तये नमः

ॐ नियताय नमः

ॐ शाश्वताय नमः

ॐ ध्रुवाय नमः

ॐ श्मशानवासिने नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ खेचराय नमः

ॐ गोचराय नमः

ॐ अर्दनाय नमः

ॐ अभिवाद्याय नमः

ॐ महाकर्मणे नमः

ॐ तपस्विने नमः

ॐ भूतभावनाय नमः

ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः

ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः

ॐ महारूपाय नमः

ॐ महाकायाय नमः

ॐ वृषरूपाय नमः

ॐ महायशसे नमः

ॐ महात्मने नमः

ॐ सर्वभूतात्मने नमः

ॐ विश्वरूपाय नमः

ॐ महाहनवे नमः

ॐ लोकपालाय नमः

ॐ अंतर्हितात्मने नमः

ॐ प्रसादाय नमः

ॐ हयगर्दभाय नमः

ॐ पवित्राय नमः

ॐ महते नमः

ॐ नियमाय नमः

ॐ नियमाश्रिताय नमः

ॐ सर्वकर्मणे नमः

ॐ स्वयंभूताय नमः

ॐ आदये नमः

ॐ आदिकराय नमः

ॐ निधये नमः

ॐ सहस्राक्षाय नमः

ॐ विशालाक्षाय नमः

ॐ सोमाय नमः

ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः

ॐ चंद्राय नमः

ॐ सूर्याय नमः

ॐ शनये नमः

ॐ केतवे नमः

ॐ ग्रहाय नमः

ॐ ग्रहपतये नमः

ॐ वराय नमः

ॐ अत्रये नमः

ॐ अत्र्यानमस्कर्त्रे नमः

ॐ मृगबाणार्पणाय नमः

ॐ अनघाय नमः

ॐ महातपसे नमः

ॐ घोरतपसे नमः

ॐ अदीनाय नमः

ॐ दीनसाधककराय नमः

ॐ संवत्सरकराय नमः

ॐ मंत्राय नमः

ॐ प्रमाणाय नमः

ॐ परमन्तपाय नमः

ॐ योगिने नमः

ॐ योज्याय नमः

ॐ महाबीजाय नमः

ॐ महारेतसे नमः

ॐ महाबलाय नमः

ॐ सुवर्णरेतसे नमः

ॐ सर्वज्ञाय नमः

ॐ सुबीजाय नमः

ॐ बीजवाहनाय नमः

ॐ दशबाहवे नमः

ॐ अनिमिषाय नमः

ॐ नीलकण्ठाय नमः

ॐ उमापतये नमः

ॐ विश्वरूपाय नमः

ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः

ॐ बलवीराय नमः

ॐ अबलोगणाय नमः

ॐ गणकर्त्रे नमः

ॐ गणपतये नमः

ॐ दिग्वाससे नमः

ॐ कामाय नमः

ॐ मंत्रविदे नमः

ॐ परममन्त्राय नमः

ॐ सर्वभावकराय नमः

ॐ हराय नमः

ॐ कमण्डलुधराय नमः

ॐ धन्विते नमः

॥ इति श्री शिवाष्टॊत्तर शतनामावळि संपूर्णम ॥