श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Tulsi Ashtottara Shatanamavali

श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Tulsi Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ श्री तुलस्यै नमः।

ॐ नन्दिन्यै नमः।

ॐ देव्यै नमः।

ॐ शिखिन्यै नमः।

ॐ धारिण्यै नमः।

ॐ धात्र्यै नमः।

ॐ सावित्र्यै नमः।

ॐ सत्यसन्धायै नमः।

ॐ कालहारिण्यै नमः।

ॐ गौर्यै नमः।

ॐ देवगीतायै नमः।

ॐ द्रवीयस्यै नमः।

ॐ पद्मिन्यै नमः।

ॐ सीतायै नमः।

ॐ रुक्मिण्यै नमः।

ॐ प्रियभूषणायै नमः।

ॐ श्रेयस्यै नमः।

ॐ श्रीमत्यै नमः।

ॐ मान्यायै नमः।

ॐ गौर्यै नमः।

ॐ गौतमार्चितायै नमः।

ॐ त्रेतायै नमः।

ॐ त्रिपथगायै नमः।

ॐ त्रिपादायै नमः।

ॐ त्रैमूर्त्यै नमः।

ॐ जगत्रयायै नमः।

ॐ त्रासिन्यै नमः।

ॐ गात्रायै नमः।

ॐ गात्रियायै नमः।

ॐ गर्भवारिण्यै नमः।

ॐ शोभनायै नमः।

ॐ समायै नमः।

ॐ द्विरदायै नमः।

ॐ आराद्यै नमः।

ॐ यज्ञविद्यायै नमः।

ॐ महाविद्यायै नमः।

ॐ गुह्यविद्यायै नमः।

ॐ कामाक्ष्यै नमः।

ॐ कुलायै नमः।

ॐ श्रीयै नमः।

ॐ भूम्यै नमः।

ॐ भवित्र्यै नमः।

ॐ सावित्र्यै नमः।

ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः।

ॐ शंखिन्यै नमः।

ॐ चक्रिण्यै नमः।

ॐ चारिण्यै नमः।

ॐ चपलेक्षणायै नमः।

ॐ पीताम्बरायै नमः।

ॐ प्रोत सोमायै नमः।

ॐ सौरसायै नमः।

ॐ अक्षिण्यै नमः।

ॐ अम्बायै नमः।

ॐ सरस्वत्यै नमः।

ॐ सम्श्रयायै नमः।

ॐ सर्व देवत्यै नमः।

ॐ विश्वाश्रयायै नमः।

ॐ सुगन्धिन्यै नमः।

ॐ सुवासनायै नमः।

ॐ वरदायै नमः।

ॐ सुश्रोण्यै नमः।

ॐ चन्द्रभागायै नमः।

ॐ यमुनाप्रियायै नमः।

ॐ कावेर्यै नमः।

ॐ मणिकर्णिकायै नमः।

ॐ अर्चिन्यै नमः।

ॐ स्थायिन्यै नमः।

ॐ दानप्रदायै नमः।

ॐ धनवत्यै नमः।

ॐ सोच्यमानसायै नमः।

ॐ शुचिन्यै नमः।

ॐ श्रेयस्यै नमः।

ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः।

ॐ विभूत्यै नमः।

ॐ आकृत्यै नमः।

ॐ आविर्भूत्यै नमः।

ॐ प्रभाविन्यै नमः।

ॐ गन्धिन्यै नमः।

ॐ स्वर्गिन्यै नमः।

ॐ गदायै नमः।

ॐ वेद्यायै नमः।

ॐ प्रभायै नमः।

ॐ सारस्यै नमः।

ॐ सरसिवासायै नमः।

ॐ सरस्वत्यै नमः।

ॐ शरावत्यै नमः।

ॐ रसिन्यै नमः।

ॐ काळिन्यै नमः।

ॐ श्रेयोवत्यै नमः।

ॐ यामायै नमः।

ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः।

ॐ श्यामसुन्दरायै नमः।

ॐ रत्नरूपिण्यै नमः।

ॐ शमनिधिन्यै नमः।

ॐ शतानन्दायै नमः।

ॐ शतद्युतये नमः।

ॐ शितिकण्ठायै नमः।

ॐ प्रयायै नमः।

ॐ धात्र्यै नमः।

ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः।

ॐ कृष्णायै नमः।

ॐ भक्तवत्सलायै नमः।

ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः।

ॐ हरायै नमः।

ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।

ॐ भूम्यै नमः।

ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः।

ॐ श्री तुलस्यै नमः।