श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनामावली || Baglamukhi Ashtottara Shatanamavali

श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनामावली || Baglamukhi Ashtottara Shatanamavali

श्री ब्रह्मास्त्ररूपिणीदेवीमाताश्रीबगलामुख्यै नमः ।

श्री चिच्छक्त्यै नमः ।

श्री ज्ञानरूपायै नमः ।

श्री ब्रह्मानन्दप्रदायिन्यै नमः ।

श्री महाविद्यायै नमः ।

श्री महालक्ष्म्यै नमः ।

श्री मत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।

श्री भुवनेश्यै नमः ।

श्री जगन्मात्रे नमः ।

श्री पार्वत्यै नमः ।

श्री सर्वमङ्गलायै नमः ।

श्री ललितायै नमः ।

श्री भैरव्यै नमः ।

श्री शान्तायै नमः ।

श्री अन्नपूर्णायै नमः ।

श्री कुलेश्वर्यै नमः ।

श्री वाराह्यै नमः ।

श्री छिन्नमस्तायै नमः ।

श्री तारायै नमः ।

श्री काल्यै नमः ।

श्री सरस्वत्यै नमः ।

श्री जगत्पूज्यायै नमः ।

श्री महामायायै नमः ।

श्री कामेश्यै नमः ।

श्री भगमालिन्यै नमः ।

श्री दक्षपुत्र्यै नमः ।

श्री शिवाङ्कस्थायै नमः ।

श्री शिवरूपायै नमः ।

श्री शिवप्रियायै नमः ।

श्री सर्वसम्पत्करीदेव्यै नमः ।

श्री सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः ।

श्री वेदविद्यायै नमः ।

श्री महापूज्यायै नमः ।

श्री भक्ताद्वेष्यै नमः ।

श्री भयङ्कर्यै नमः ।

श्री स्तम्भरूपायै नमः ।

श्री स्तम्भिन्यै नमः ।

श्री दुष्टस्तम्भनकारिण्यै नमः ।

श्रीभक्तप्रियायै नमः ।

श्री महाभोगायै नमः ।

श्री श्रीविद्यायै नमः ।

श्री ललिताम्बिकायै नमः ।

श्री मेनापुत्र्यै नमः ।

श्री शिवानन्दायै नमः ।

श्री मातङ्ग्यै नमः ।

श्री भुवनेश्वर्यै नमः ।

श्री नारसिंह्यै नमः ।

श्री नरेन्द्रायै नमः ।

श्री नृपाराध्यायै नमः ।

श्री नरोत्तमायै नमः ।

श्री नागिन्यै नमः ।

श्री नागपुत्र्यै नमः ।

श्री नगराजसुतायै नमः ।

श्री उमायै नमः ।

श्री पीताम्बरायै नमः ।

श्री पीतपुष्पायै नमः ।

श्री पीतवस्त्रप्रियायै नमः ।

श्री शुभायै नमः ।

श्री पीतगन्धप्रियायै नमः ।

श्री रामायै नमः ।

श्री पीतरत्नार्चितायै नमः ।

श्री शिवायै नमः ।

श्रीअर्द्धचन्द्रधरीदेव्यै नमः ।

श्री गदामुद्गरधारिण्यै नमः ।

श्री सावित्र्यै नमः ।

श्री त्रिपदायै नमः ।

श्री शुद्धायै नमः ।

श्री सद्योरागविवर्द्धिन्यै नमः ।

श्री विष्णुरूपायै नमः ।

श्री जगन्मोहायै नमः ।

श्री ब्रह्मरूपायै नमः ।

श्री हरिप्रियायै नमः ।

श्री रुद्ररूपायै नमः ।

श्री रुद्रशक्त्यै नमः ।

श्री चिन्मय्यै नमः ।

श्री भक्तवत्सलायै नमः ।

श्री लोकमाताशिवायै नमः ।

श्री सन्ध्यायै नमः ।

श्री शिवपूजनतत्परायै नमः ।

श्री धनाध्यक्षायै नमः ।

श्री धनेश्यै नमः ।

श्री धर्मदायै नमः ।

श्री धनदायै नमः ।

श्री धनायै नमः ।

श्री चण्डदर्पहरीदेव्यै नमः ।

श्री शुम्भासुरनिवर्हिण्यै नमः ।

श्री राजराजेश्वरीदेव्यै नमः ।

श्री महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।

श्री मधुकैटभहन्त्र्यै नमः ।

श्री रक्तबीजविनाशिन्यै नमः ।

श्री धूम्राक्षदैत्यहन्त्र्यै नमः ।

श्री चण्डासुरविनाशिन्यै नमः ।

श्री रेणुपुत्र्यै नमः ।

श्री महामायायै नमः ।

श्री भ्रामर्यै नमः ।

श्री भ्रमराम्बिकायै नमः ।

श्री ज्वालामुख्यै नमः ।

श्री भद्रकाल्यै नमः ।

श्री शत्रुनाशिन्यै नमः ।

श्री इन्द्राण्यै नमः ।

श्री इन्द्रपूज्यायै नमः ।

श्री गुहमात्रे नमः ।

श्री गुणेश्वर्यै नमः ।

श्री वज्रपाशधरादेव्यै नमः ।

श्री जिह्वाधारिण्यै नमः ।

श्री मुद्गरधारिण्यै नमः ।

श्री भक्तानन्दकरीदेव्यै नमः ।

श्री बगलापरमेश्वर्यै नमः ।