शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली - Shukra Ashtottara Shatanamavali

शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली - Shukra Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ शुक्राय नमः ।

ॐ शुचयॆ नमः ।

ॐ शुभगुणाय नमः ।

ॐ शुभदाय नमः ।

ॐ शुभलक्षणाय नमः ।

ॐ शॊभनाक्षाय नमः ।

ॐ शुभ्रवाहाय नमः ।

ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः ।

ॐ दीनार्तिहारकाय नमः ।

ॐ दैत्यगुरवॆ नमः ॥ १० ॥

ॐ दॆवाभिवंदिताय नमः ।

ॐ काव्यासक्ताय नमः ।

ॐ कामपालाय नमः ।

ॐ कवयॆ नमः ।

ॐ कल्याणदायकाय नमः ।

ॐ भद्रमूर्तयॆ नमः ।

ॐ भद्रगुणाय नमः ।

ॐ भार्गवाय नमः ।

ॐ भक्तपालनाय नमः ।

ॐ भॊगदाय नमः ॥ २० ॥

ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः ।

ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः ।

ॐ चारुशीलाय नमः ।

ॐ चारुरूपाय नमः ।

ॐ चारुचंद्रनिभाननाय नमः ।

ॐ निधयॆ नमः ।

ॐ निखिलशास्त्रज्ञाय नमः ।

ॐ नीतिविद्याधुरंधराक्षाय नमः ।

ॐ सर्वलक्षणसंपन्नाय नमः ।

ॐ सर्वापद्गुणवर्जिताय नमः ॥ ३० ॥

ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः ।

ॐ सकलागमपारगाय नमः ।

ॐ भृगवॆ नमः ।

ॐ भॊगकराय नमः ।

ॐ भूमिसुरपालनतत्पराय नमः ।

ॐ मनस्विनॆ नमः ।

ॐ मानदाय नमः ।

ॐ मान्याय नमः ।

ॐ मायातीताय नमः ।

ॐ महायशसॆ नमः ॥ ४० ॥

ॐ बलिप्रसन्नाय नमः ।

ॐ अभयदाय नमः ।

ॐ बलिनॆ नमः ।

ॐ बलपराक्रमाय नमः ।

ॐ भवपाशपरित्यागाय नमः ।

ॐ बलिबंधविमॊचकाय नमः ।

ॐ घनाशयाय नमः ।

ॐ घनाध्यक्षाय नमः ।

ॐ कंबुग्रीवायै नमः ।

ॐ कळाधराय नमः । । ५० ॥

ॐ कारुण्यरससंपूर्णाय नमः ।

ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः ।

ॐ श्वॆतांबराय नमः ।

ॐ श्वॆतवपुषॆ नमः ।

ॐ चतुर्भुजसमन्विताय नमः ।

ॐ अक्षमालाधराय नमः ।

ॐ अचिंत्याय नमः ।

ॐ अक्षीणगुणभासुराय नमः ।

ॐ नक्षत्रगणसंचाराय नमः ।

ॐ नयदाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ नीतिमार्गदाय नमः ।

ॐ वर्षप्रदाय नमः ।

ॐ हृषीकॆशाय नमः ।

ॐ क्लॆशनाशकराय नमः ।

ॐ कवयॆ नमः ।

ॐ चिंतितार्थप्रदाय नमः ।

ॐ शांतमतयॆ नमः ।

ॐ चित्तसमाधिकृतॆ नमः ।

ॐ आदिव्याधिहराय नमः ।

ॐ भूरिविक्रमाय नमः ॥ ७० ॥

ॐ पुण्यदायकाय नमः ।

ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।

ॐ पूज्याय नमः ।

ॐ पुरुहूतादिसन्नुताय नमः ।

ॐ अजॆयाय नमः ।

ॐ विजितारातयॆ नमः ।

ॐ विविधाभरणॊज्ज्वलाय नमः ।

ॐ कुंदपुष्पप्रतीकाशाय नमः ।

ॐ मंदहासाय नमः ।

ॐ महामतयॆ नमः ॥ ८० ॥

ॐ मुक्ताफलसमानाभाय नमः ।

ॐ मुक्तिदाय नमः ।

ॐ मुनिसन्नुताय नमः ।

ॐ रत्नसिंहासनारूढाय नमः ।

ॐ रथस्थाय नमः ।

ॐ रजतप्रभाय नमः ।

ॐ सूर्यप्राग्दॆशसंचाराय नमः ।

ॐ सुरशत्रुसुहृदॆ नमः ।

ॐ कवयॆ नमः ।

ॐ तुलावृषभराशीशाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ दुर्धराय नमः ।

ॐ धर्मपालकाय नमः ।

ॐ भाग्यदाय नमः ।

ॐ भव्यचारित्राय नमः ।

ॐ भवपाशविमॊचकाय नमः ।

ॐ गौडदॆशॆश्वराय नमः ।

ॐ गॊप्त्रॆ नमः ।

ॐ गुणिनॆ नमः ।

ॐ गुणविभूषणाय नमः ।

ॐ ज्यॆष्ठानक्षत्रसंभूताय नमः ॥ १०० ॥

ॐ ज्यॆष्ठाय नमः ।

ॐ श्रॆष्ठाय नमः ।

ॐ शुचिस्मिताय नमः ।

ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।

ॐ अनंताय नमः ।

ॐ संतानफलदायकाय नमः ।

ॐ सर्व्यैश्वर्यप्रदायकाय नमः ।

ॐ सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति शुक्राष्टॊत्तर शतनामावळीः संपूर्णम्‌ ॥